Pensioenen

Als zelfstandig ondernemer moet u in principe uw eigen pensioen regelen. Dit kan ook gelden voor het pensioen van uw medewerkers. Voor sommige bedrijfstakken en beroepen bestaat een verplichtgestelde pensioenregeling, die ook voor zelfstandig ondernemers geldt. Is dit niet het geval, dan kunt u zelf een voorziening treffen. Daarvoor zijn verschillende oplossingen.

Wilt u meer weten over deze oplossingen en uw mogelijkheden op pensioengebied, helpt onze pensioenspecialist Frank van der Heyden u graag!