Nabestaanden

Met een overlijdensrisicoverzekering keert de verzekeraar een bedrag uit als u overlijdt voor het einde van de verzekering. Daarmee kan het inkomen van uw nabestaanden worden aangevuld. Of hiermee kunnen schulden geheel of gedeeltelijk worden afgelost.

Voor een hypotheek …
Veel mensen sluiten samen met een hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af. Zo kan uw nabestaande de hypotheek of een deel daarvan aflossen als u overlijdt.

… of een lening
Daarnaast sluiten veel mensen een overlijdensrisicoverzekering af als zij een lening aangaan. Met de uitkering na overlijden kunnen nabestaanden dan de kredietlasten afbetalen. Een dergelijke overlijdensrisicoverzekering heet ook wel een betalingsbeschermer. Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt.

Hoeveel premie betaal ik?
De premie die u betaalt, blijft tijdens de looptijd gelijk. De hoogte van de premie is afhankelijk van:

  • de hoogte van de uitkering;
  • hoe lang de verzekering nog duurt;
  • of u rookt of niet;
  • hoe oud u bent bij aanvang van de verzekering.

Meestal is de premie hoger naarmate u ouder bent.

Hoe hoog is de uitkering?
Als u overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe hoog het bedrag is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. Dit bedrag kan een vast bedrag zijn. Het kan ook een bedrag zijn dat vanaf het begin van de verzekering tijdens de looptijd lager wordt. Hiervoor kunt u kiezen als de verzekering is bedoeld om bij overlijden een hypotheek af te betalen. U kunt hier bijvoorbeeld voor kiezen als u uw hypotheekschuld periodiek aflost (bijvoorbeeld een annuïteitenhypotheek) danwel een kapitaal opbouwt ter aflossing van de hypotheek (bijvoorbeeld een bankspaarhypotheek).

Uitvaartverzekering

Met een uitvaartverzekering keert de verzekeraar een bedrag uit als u overlijdt. Het tijdstip van overlijden is hierbij niet belangrijk. Met deze verzekering kunt u (een deel van) de kosten van een begrafenis of crematie betalen.

Hoeveel premie moet ik betalen?
De premie die u betaalt, blijft tijdens de looptijd meestal hetzelfde. U betaalt premie tot de datum die u heeft afgesproken. Bij sommige verzekeringen betaalt u één keer een premie. Dat noemen we een koopsom.

Hoe hoog is de uitkering?
Als u overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe hoog het bedrag is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. Dit kan een vast bedrag zijn. Of een bedrag dat vanaf het begin van de verzekering tijdens de looptijd hoger wordt.

Natura-uitvaartverzekering

Met een natura-uitvaartverzekering kunt u uw begrafenis of crematie laten verzorgen. Het is een pakketverzekering voor uw hele leven. Uw familie krijgt geen bedrag, maar de verzekeraar regelt uw begrafenis of crematie. De verzekeraar regelt dan samen met uw nabestaanden bijvoorbeeld:

  • de begrafenis- of de crematieplechtigheid;
  • de kist;
  • de auto’s;
  • de rouwkaarten.

Ook kunt u bepaalde keuzes aan uw nabestaanden overlaten. Dit spreekt u van tevoren af.

Direct aan de uitvaartverzorger
Bij sommige verzekeringen krijgt de uitvaartverzorger een bedrag. Daarmee kan de rekening of een deel van de rekening van de begrafenis of crematie worden betaald. U maakt zelf de keuzes over wat u bij de uitvaart wilt. U bent dus niet verplicht om bepaalde diensten, zoals volgauto’s of rouwkaarten, af te nemen. Er zijn ook natura-uitvaartverzekeraars die een geldbedrag op de polis hebben staan. Ook deze verzekeraars betalen het geld voor uw begrafenis of crematie direct aan de uitvaartverzorger. Uw familie krijgt dus geen geld in handen.

Hoeveel premie betaal ik?
De premie die u betaalt, kan gelijk blijven of tijdens de looptijd veranderen. U kiest hiervoor als u de verzekering afsluit.

Hoe hoog is de uitkering?
U krijgt geen uitkering. De verzekeraar regelt de begrafenis of crematie direct bij een uitvaartverzorger waarmee de verzekeraar een afspraak heeft. Uw familie kan ook voor een andere uitvaartverzorger kiezen. Dan berekent de verzekeraar welk bedrag de uitvaartverzorger krijgt. Er gaat dan wel een deel van het bedrag af. Ook moet uw familie de rekeningen van de begrafenis of crematie laten zien.