Wonen & Gezin

Inboedel

De spullen in uw huis kunnen op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met een inboedelverzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van dit soort gebeurtenissen. Voor het huis zelf kunt u een opstalverzekering afsluiten.

Welke risico’s dekt een inboedelverzekering?

Over het algemeen dekt een inboedelverzekering schade aan de spullen in uw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Uitgebreidere dekking
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. En voor zeer waardevolle spullen, zoals sieraden, kunt u een speciale verzekering afsluiten. Dat is een kostbaarhedenverzekering.

Woonhuis

Opstal is een technische term voor een huis. Uw huis kan op veel manieren beschadigen. De financiële gevolgen hiervan zijn vaak groot. Met een opstalverzekering bent u verzekerd voor de financiële gevolgen van dit soort gebeurtenissen. Wanneer u voor uw koophuis een hypotheek afsluit, bent u vaak verplicht een opstalverzekering af te sluiten. Een opstalverzekering wordt vaak op basis van de herbouwwaarde van uw huis afgesloten.

Welke risico’s dekt een opstalverzekering?

Over het algemeen dekt een opstalverzekering schade aan uw huis als gevolg van bijvoorbeeld brand, storm, diefstal, neerslag, bliksem, vorst of een explosie. Schade die u met opzet heeft
veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Uitgebreidere dekking
Vaak kunt u naast de standaarddekking ook kiezen voor een uitgebreidere dekking. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar.

Aansprakelijkheid

Schade kan op heel veel manieren ontstaan. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat u onbedoeld spullen van een ander beschadigt of dat iemand door uw schuld gewond raakt. In dat geval kunt u
ervan uitgaan dat u hiervoor meestal aansprakelijk bent. Een schadeclaim kan hoog oplopen. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de financiële gevolgen van de aansprakelijkheid van u en uw gezin voor materiële schade en letselschade.

Welke risico’s dekt een aansprakelijkheidsverzekering?

Materiële schade …
Gaat het om kapotte spullen? Dan is sprake van materiële schade. De afhandeling van dit soort schade kost meestal weinig moeite.

… of letselschade
Zijn er doden of gewonden in het spel? Er is dan letselschade. Het is dan erg belangrijk dat de schade zorgvuldig wordt afgehandeld. Het kan gaan om gevoelige en ingewikkelde situaties. Hierdoor kunnen de schadebehandeling en -vergoeding langer duren. Hoe groot de schade van een slachtoffer is, kun je meestal pas goed beoordelen als het slachtoffer (vrijwel) is genezen.

Schade aan uw eigen spullen valt niet onder deze verzekering. Ook is schade aan spullen die u huurt of leent niet altijd verzekerd. Het is onmogelijk alle situaties in de polisvoorwaarden op te schrijven die verzekerd zijn. Iedere gebeurtenis is anders. Daarom staat vaak in de polisvoorwaarden wat niet verzekerd is. Bijvoorbeeld schade die u met uw auto, motor, brom- of snorfiets veroorzaakt. Of schade die u tijdens uw werk veroorzaakt. Voor dit soort schade bestaan andere verzekeringen. Schade die u met opzet heeft veroorzaakt, wordt nooit vergoed.

Rechtsbijstand

Stel, u of uw gezin heeft problemen waarvoor u juridische hulp wilt. U heeft bijvoorbeeld problemen met uw werkgever. Of u heeft problemen met een winkel door een kapot product. Of u bent het niet eens met de behandeling van een arts. Of u krijgt geen bouwvergunning. Met een rechtsbijstandverzekering kunt u zich voor hulp bij dit soort problemen verzekeren. U ontvangt over het algemeen geen geldbedrag, maar deskundige hulp door de rechtsbijstandverzekeraar. In sommige gevallen kunt u recht hebben op door de overheid gesubsidieerde rechtshulp. Dit hangt onder meer af van de hoogte van uw inkomen.

Welke risico’s dekt een rechtsbijstandsverzekering?

Welke juridische problemen precies zijn verzekerd, leest u in de polisvoorwaarden van de verzekering. In ieder geval is het zo dat het moet gaan om:

  • problemen die nog niet speelden op het moment dat u de verzekering afsloot; en
  • problemen die op het moment van het afsluiten van de verzekering nog niet te voorzien waren.

Wachttijd, eigen risico en franchise
Vaak hanteert een verzekeraar een wachttijd op het moment dat u de verzekering afsluit. Ook heeft u soms een eigen risico. In enkele gevallen hanteert de rechtsbijstandverzekeraar een drempel of franchise.

Ongevallen

Een ongeluk zit in een klein hoekje. U of een van uw gezinsleden kunt bijvoorbeeld te maken krijgen met een verkeersongeluk. In ernstige gevallen kan het gebeuren dat u of een van uw gezinsleden komt te overlijden of blijvend invalide raakt. Gelukkig komt dit niet vaak voor, maar als het voorkomt gaat het bijna altijd gepaard met hoge kosten. De ongevallenverzekering wordt vaak afgesloten om deze kosten op te vangen.

Een ongevallenverzekering verzekert u (bij blijvende invaliditeit) of uw nabestaanden (in geval van overlijden) van een vooraf door u zelf gekozen uitkering. Een ongevallenverzekering dekt dus niet de kosten van medische behandelingen die nodig zijn na een ongeval. Daarvoor kunt u een ziektekostenverzekering afsluiten.

Welke risico’s dekt een ongevallenverzekering?

Met een Ongevallenverzekering bent u verzekerd van een uitkering wanneer u als gevolg van een ongeval komt te overlijden of blijvend invalide raakt. De Ongevallenverzekering is een sommenverzekering, wat betekent dat de uitkering geheel los staat van de werkelijke schade. Voor beide onderdelen (overlijden en blijvende invaliditeit) kunt u vaak kiezen uit verschillende verzekerde bedragen.

Het verzekerd bedrag voor blijvende invaliditeit is meestal fors hoger dan het bedrag bij overlijden. In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde persoon wordt een percentage van het daarvoor verzekerdebedrag uitgekeerd. Dit percentage ligt vast in de zogenaamde gliedertax. In geval van overlijden van de verzekerde persoon wordt het daarvoor verzekerde bedrag volledig uitgekeerd.